ОВК система е общото наименование на група сградни инсталации, използвани за регулиране на различни параметри на въздуха в затворени помещения. Целта е да бъдат постигнати хигиенни и безопасни условия на пребиваване, както и определено ниво на комфорт в сградата.

"Мухтаров" ООД предлага разработване на ОВК системи за вашия дом, офис, вила или производствено предприятие. Ние разполагаме с експерти, които ще ви съветват и насочват през целия процес - от идеята, през разработването на проекта до пускането му в експлоатация.

Нашият екип предлага разработване на проект от високобразовани специалисти в областта, като ще ви посъветваме за правилния избор на елементи съобразно вашите нужди и изисквания.