Еднофамилна къща, кв. Галата

Изработка, доставка и монтаж на поктирно покритие тип люспи и винкел фалц.