Морски брегови център, гр. Варна

Частична метална конструкция, послоен монтаж на фасада и обличане с цветни ивици