Частен имот

Направа и монтажи на покривни работи: покритие с медни люспи, гладка обшика шлебах.

Направа и монтажи на вентилация и климатизация на цялата къщи. Системи тип чилър, сплит, слнчеви панели, въздуховодни камери, басейн, кухни, спа център и други.