VELUX Капандура

Можете да получите допълнително пространство и допълнителна дневна светлина само за ден

Поставянето на VELUX Капандура е лесен начин да разширите Вашето подпокривно пространство. Системата ни "VELUX Капандура" е цялостно изолационно решение, включващо всички елементи за монтаж. Може да се монтира за един ден при предварително подготвен отвор и без да включва вътрешното завършване. Това сериозно намалява времето, в което покривът Ви остава отворен и изложен на външните условия. След това остава да завършите вътрешната облицовка според интериора и сте готови да се наслаждавате на новото място в дома си и да го декорирате.

 

Нашата нова VELUX Капандура доставя 2.5 пъти повече дневна светлина, в сравнение с класическа капандура със същата остъклена площ.