Метална стълба LMS Smart

Металната таванска стълба LMS Smart

Металната таванска стълба LMS Smart осигурява лесен и сигурен достъп до таванското помещение. Термоизолиращият капак с U–стойност 1,1 W/m²K осигурява добра топлоизолация. Елементите на стълбата са проектирани така, че да намалят риска от нараняване и да осигурят безопастност при експлоатация. Максималната безопасна товароносимост е 200 кг. При лабораторни тестове, с натоварване от 600 кг, не са регистрирани трайни деформации. Лесен монтаж. Стъпалата са снабдени със система против хлъзгане.

Технически характеристики

Технически параметри LMS
Максимална товароносимост 200 кг
Коефициент на топлопреминаване 1,1 W/m2K2K
Дължина на стъпалото 34 см
Ширина на стъпалото 8 см
Топлоизолация на капака 3 см
Височина от пода 270 см

Размери на стълби в см

60 х 70    70 x 120