Водосточни тръби

Улукът и водосточната тръба са едни от основните елементи на водосточната система. Тяхната функция е да събират и отвежда дъждовната вода от покрива на сградата. По този начин се защитава фундамента на сградата (най-често на къщата) от наводняване, предотвратява сe корозията и от друга страна, събраната дъждовна вода може да се използва по-късно за напояване или други цели. Водата от улука се стича по водосточна тръба. Улуците и тръбите са сред най-необходимите елементи за една къща. Когато са избрани внимателно и монтирани правилно, те спасяват красивата фасада на сградата от разруха, а подземните етажи от наводняване. При неправилен монтаж на водосточните тръби може да наводним стените на сградата и да си създадем много проблеми. Това, което търсим като комбинация при покупка на улуци и тръби е те да бъдат практични, да предпазват от стичащата се вода и същевременно да бъдат естетично издържани, за да подчертаят още повече архитектурните характеристики на сградите.

За да избере най-подходящото решение за покривното отводняване на дадена сграда , трябва да се отчетат няколко основни фактора – видът на покривната конструкция, площта на покрива, видът на покривния материал и съвместимостта му с избраните улуци и водосточни тръби и разбира се, обемът на очакваните валежи.

Видове водосточни тръби

Ние от „Мухтаров“ разполагаме с широка гама улуци и водосточни тръби, за всеки индивидуален проект и ще ти помогнем да направиш правилния избор!

водосточни тръби
водосточни тръби
водосточни тръби
водосточни тръби

Разновидности

Система за описание на цветове - RAL ( РАЛ )
Поискайте оферта