Системно решение покрив с LT ламарина

Ако търсите покривна система, която е олекотена и икономична, с бърз технологичен монтаж и без компромис с надеждността, заложете на покрив с LT ламарина. Този вид покриви е изключително подходящ при сгради тип сглобяеми конструкции, поради ниската им носимоспособност.

 

 

 

СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ ПОКРИВ С LT ЛАМАРИНА
Сред предимствата на този тип покриви са:

Топлоизолация

Съвременните топлоизолации са висококачествени продукти от каменна минерална вата с подобрени коефициенти на топлопроводност. Възможно е да се монтират на един, два или повече пластове, според нуждите на сградата. Топло изолираният покрив спомага за енергийната ефективност на сградата, което води до по-ниски сметки за отопление и охлаждане.

Пожарозащита

Системата на многослоен покрив от носещи стоманени листове с трапецовиден профил и каменна вата, е с клас на пожароустойчивост REI 60 (което цели да се предотврати разпространението на пожар) или повече, а това е възможно да се постигне само с каменна минерална вата.

Равнинност на повърхнината и ниски точки

Всяка неравност или вдлъбнатина на покрива, може да бъде коригирана посредством пластове от каменна вата. Дори конструкцията да няма наклон към водоприемниците, такъв може да се постигне с клинове. Тези покриви дават голяма свобода при монтаж на покривната система и позволяват изгодно да се коригират грешки допуснати при изграждането на покрива.

Системно решение покрив с LT ламарина
Поискайте оферта