Системно решение хидроизолиране на трафик зони

В строителството трафик зони се организират върху гаражни плочи или покрив с техническо решение, което позволява използването на покривното пространство. Има няколко зони, които се нуждаят от особено внимание и хидроизолиране на основата, за да могат да функционират безпроблемно във времето. Често освен функционалност, възложителите изискват създаване на полезни площи с висока архитектурна стойност, без да се прави компромис с броя на паркоместата. Затова и обръщаме внимание на този детайл на изпълнение на покривни плочи, които се покриват с паважна настилка и се използват интензивно. Gemini FC е АРР хидроизолация, която се произвежда от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери и селективно стабилизиран пълнител. Съвременните АРР (атактен полипропилен) мембрани се отличават с подобрена гъвкавост при ниски температури. Подходящи са за полагане като финален слой.  Съвременните изисквания за озеленяване в градска среда непрекъснато се увеличават. В същото време все повече нараства и необходимостта от допълнителни паркоместа, а това налага създаването на плочи, удовлетворяващи и двете изисквания. Gemini Garden осигурява устойчив на коренови системи хидроизолационен пласт за покривни градини и озеленени трафик зони. Мембраната притежава качества, присъщи на АРР хидроизолациите, тъй като е произведена от полимери и стабилизиращи пълнители. Специални химически добавки в състава й възпрепятстват преминаване на корените на растенията, както през листовете хидроизолация, така и в зоната на презастъпване.

СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ТРАФИК ЗОНИ

Хидроизолацията на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон

Асфалтобеонът е една от най-добрите настилки, когато става въпрос за автомобилен трафик. Затова този тип пътно покритие се използва често като финален слой на трафик зони, изградени върху подземни паркинги или мостови съоръжения. При тези места хидроизолацията е задължителна, за да се осигури експлоатационната им пригодност. В този случай строителният детайл следва да даде оптимално решение как да се положи хидроизолационната мембрана, без да се компрометира, в следствие на директно полагане на горещ асфалт. В арсенала си от битумни мембрани, световният лидер в производство на битум - General Membrane, предлага материали подходящи за апликиране и защита, при който може директно да се полага асфалтово покритие. Gemini bridge pointi e полимер битумна мембрана, произведена от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еласто-пластомерни полимери. Високата якост на мембраната е важен показател. При този тип приложение се държи на армировката от устойчив на гниене нетъкан тежък полимер, стабилизиран надлъжно с усилени стъкловлакнести нишки. По този начин се оптимизират всички влагани в строителството материали и сроковете за изпълнение.

Хидроизолация на тераси

Проектирането на хидроизолационна система на тераси изисква специално внимание предвид последващите строителни операции за завършване на архитектурния детайл. Избраните материали трябва да се отличават с голяма здравина и устойчивост при злоумишлени действия, понеже направата на ремонти на тези площи е трудна и скъпа. При изграждането на тераси е важно да се положи защитна замазка над хидроизолацията, като върху нея се апликира трайна настилка подходяща за избраната архитектура и визия на сградата.

Полагане на хидроизолация на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон