LT профилирана ламарина

LT 35

Дебелина на ламарината - от 0,5 до 1 мм.
Минимална дължина на лист - няма.
Максимална дължина на лист - 18 м.
Изпълнява се от поцинкована или пластифицирана ламарина.
При изпълнение с пластифицирана ламарина (с полиестерно покритие) е възможно лицевата част да бъде обърната от към широката или от към тясната гофра според приложението за покрив или фасада.

Приложение: основно за фасади и огради. Възможно е и при покрив.

LT 40

Дебелина на ламарината - от 0,5 до 1 мм.
Минимална дължина на лист - 3 м.
Максимална дължина на лист - 15 м.
Изпълнява се от поцинкована или пластифицирана ламарина.
При изпълнение с пластифицирана ламарина (с полиестерно покритие) е възможно лицевата част да бъде обърната от към широката или от към тясната гофра според приложението за покрив или фасада.

Приложение: покриви, фасади, огради.

LT 50

Дебелина на ламарината - от 0,5 до 1,25 мм.
Минимална дължина на лист - 3 м.
Максимална дължина на лист - 15 м.
Изпълнява се от поцинкована или пластифицирана ламарина.
При изпълнение с пластифицирана ламарина (с полиестерно покритие) е възможно лицевата част да бъде обърната от към широката или от към тясната гофра според приложението за покрив или фасада.

Приложение: основно за покриви; възможно е приложение и за фасади, огради.