Специални Битумни мембрани

Битумните мембрани са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (АPP) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Неговите превъзходни качества са силно изразени в двете основни характеристики: топло и студоустойчивост. 

Битумният композит благодарение на неговата специфична формула е слабо чувствителен към стареене, причинено от UV-лъчи, и е пригоден за възможността да се ходи по мембраните по време на полагането им, както и при високи външни температури. 

СПЕЦИАЛНИ БИТУМНИ МЕМБРАНИ

Битумните мембрани със специално приложение са чудесен избор при направа на

  • Пароизолация.
  • Пародренаж.
  • При изпълнение на мостове и виадукти.
  • Покрив - градина.
  • Детайли с устойчива на огън мембрана.
  • Директно полагане на изолации върху EPS и XPS топлоизолации.
Поискайте оферта

Продукти от категория
Специални Битумни мембрани

Pegasus Spot - Пародренажни битумни мембрани

Представляват еластопластомерна битумна мембрана със стъклофибърна армировка и фабрично перфорирани отвори с диаметър 40 мм. Положена, осъществява 15% контактна площ с покривната основа. Използва се в комбинация със система отдушници като осигурява успешно отвеждане на остатъчна влага от основата и предотвратява последващо образуване на балони в хидроизолационното покритие.

Termostar - Термоактивиращи се битумни мембрани

Притежават отлична гъвкавост и повишена топлинна адхезия към най-разпространените материали, използвани в строителството, особено към EPS и XPS топлоизолационни панели. Благодарение на специфичната формула на композита, могат да бъдат залепвани директно върху повърхности, които не позволяват третиране с открит огън. Редуцират разходите за хидроизолационна система, поради едновременното еднократно газопламъчно третиране на двата пласта хидроизолация. Прилагат се като подложен слой при двупластови хидроизолационни системи на покриви и тераси. Предлагат се два модела: Termostar P & Termostar V.

General Solar PV - Битумна худроизолация за соларни покриви

Базирана е върху АРАО полимер-битумни мембрани Phoenix Solar и Phoenix Solar TECH -35C с 20 годишна гаранция за качество. Специалните АРАО разработки на битумния композит имат за цел да осигурят дълъг живот на фотоволтаичния покрив при повишени работни температури.

Gemini Vapour APP -10°C - пароизолация

Използва се като парна бариера в покривни изолационни системи, с цел предотвратяване навлизане на влага от вътрешността на сградата в топлоизолационния слой. Армирана с фибростъкло, стабилизирано надлъжно с усилени стъкловлакнести нишки, което придава на мембраната изключителна дименсионна стабилност. Комбинирана с алуминиево фолио, тя е абсолютна пароизолация.

Cut fire - пожароустойчива хидроизолация

Предпазва сградите, околната среда и здравето на хората, като възпрепятства разпространението на пожар с външен причинител (например огън от съседни постройки) и ограничава негативните му последици. Работи посредством физическа реакция, която възниква в случай на пожар в непосредствена близост. Активният графитен елемент е интегриран между слоевете на мембраната, без да се променя техническият ѝ състав (армировка и композит). Полага се по обичайният - газопламъчен - метод.

Gemini Garden APP -10°C - кореноустойчива хидроизолация

Осигурява втори кореноустойчив хидроизолационен пласт в покриви-градини и при озеленени трафик зони. Специални химически добавки в състава ѝ възпрепятстват преминаване корените на растенията, както през листовете хидроизолация, така и в зоната на снадките.

Gemini Bridge (Ponti) APP -10°C - мостова хидроизолация

Специално разработена за хидроизолация на мостови конструкции и позволява директно полагане на асфалтова смес върху нея без необходимост от допълнителна защита. Високата якост на опън на мембраната се дължи на армировката от устойчив на гниене нетъкан тежък полиестер, стабилизиран надлъжно с усилено стъкловлакнести нишки