Текстилни въздуховоди

Фирма Prihoda е производител на ”въздухоразпределителни системи от текстил” или „текстилни дифузори”.

 

5 преимущества на текстилните въздухоразпределители:

Икономия: Намаляване на разходите с до 70% в сравнение с конвенционална инсталация, изпълнена с метални поцинковани въздуховоди и метални въздухоразпределители! При вашите разчети вземете предвид разходите за въздухоразпределители, въздуховоди, транспорт, монтаж, пуск и настройка, почистване.
Хигиена: След като бъдат изпрани (възможно и с дезинфектанти), текстилните въздухоразпределители са абсолютно чисти и обеззаразени. Такава сигурност никога не може да бъде постигната с други материали. 
Скорост: Монтажът и демонтажът заемат само частица от времето, необходимо за изпълнението на конвенционална инсталация 
Въздухоразпределение: Конфигурацията и размерът на въздухоразпределителните отвори са много вариантни. На практика възможностите за въздухоразпределение са неизчерпаеми – като започнем от нискокоростна дифузия и стигнем до дюзово подаване, позволяващо трансфер на големи въздушни маси на далечно разстояние. 
Външен вид: Комбинациите от различни цветове, профили и конфигурации могат да удовлетворят желанията на архитектите и нашите продукти биха станали една изискана част от интериора!

5 преимущества на текстилните въздухоразпределители Prihoda:

Най-доброто съотношение Цена/Качество: Моля, запознайте се с качеството и цените на нашите продукти и направете сравнение! 
Бърза реакция: Нашата организация е изградена в съответствие с ISO 9001, постоянно се усъвършенства и ни позволява да реагираме възможно най-бързо на клиентските запитвания и поръчки. 
Микроперфорация: Нашата оригинална технология ни дава ново качествено ниво на текстилните въздухоразпределители! 
Най-здравият материал изтъкан от безкрайни нишки: Нашите тъкани са най-здравите на пазара. Изтъкани са само от безкрайни нишки.
Знания и опит: Акуратни изчисления и оразмеряване, автоматично генериране на чертеж на продукта и скоростното поле на въздухоразпределението, точна спецификация на материалите за доставка!

Функции на текстилните въздуховоди и въздухоразпределители

Te са едновременно въздуховоди и въздухоразпределители. В зависимост от поддържаното налягане те се разделят на приточни въздуховоди & въздухоразпределители – при надналягане и съответно при подналягане в тях – смукателни въздуховоди.

Начини на подаване на въздуха
Дебитът въздух V може да се разпредели по следния начин:
 A - въздухоразпределение посредством въздухопропускливостта на текстилната материя
B - въздухоразпределение посредством микроперфорация – 0.2 – 0.4 мм отвори в материята
C - въздухоразпределение посредством перфорация – отвори в материята по-големи от 4мм
D - въздухоразпределение посредством текстилни дюзи – виж т.5 за повече информация
E - преход – въздухът се насочва по друг клон
F - изтичане в задния край – може да продължава към друг въздухоразпределител/въздуховод A B C D.

(всяка от стойностите A, B, C, D, E, F може да бъде нула)

Въздухът се подава от въздухоразпределителя посредством отвори с различна големина и ориентация. Размерът и подредбата на отворите осигуряват неограничени възможности за комбинации според нуждите на всяка отделна инсталация. Възможностите за комбинация започват от нискоскоростно подаване на въздуха и продължават до насочено подаване на въздуха на големи разстояния. Малките отвори с диаметър 0.2 – 0.4 мм, които наричаме микроперфорация, са проектирани за нискоскоростно подаване на въздуха. Комбинацията отвори от 4мм или по-големи, което ние наричаме перфорация, осигуряват насочено подаване на въздуха. При изчисляване на скоростното поле и дължината на струята на различни разстояния от разпределителя трябва коректно да се отчита температурната разлика.
Текстилните въздухоразпределители са универсално средство и покриват всички начини за въздухоразпределение, използвани в практиката. Ние постигаме желаната дължина на въздушната струя като избираме правилния начин за въздухоразпределение и можем да комбинираме произволно микроперфорация, перфорация, дюзи и т.н. в един единствен въздухоразпределител.

Въздушни струи

Дължината на струята варира в зависимост от статичното налягане във въздухоразпределителя и температурната разлика.

Насмукване на въздуха посредством текстилни смукателни системи.

При текстилните смукателни системи се използва само перфорация.

Текстилни въздуховоди за транспортиране на въздуха Насмукване на въздуха посредством текстилни смукателни системи.

 Въздуховоди, изработени от непропусклива материя или изолирани въздуховоди транспортират въздуха там, където е необходим. Произвеждат се разклонения, преходи и други фасонни детайли.

Сечения

Напречно сечение

Произвеждаме преходни части наред с тези сечения. Формата може частично да се деформира въпреки доброто изпъване, поради надналягане или подналягане и от гъвкавостта на материята (отнася се за сечения S и T).