Текстилни въздуховоди

Изкуството и науката в разпределението на въздуха

Текстилните въздухоразпределители са универсално средство и покриват всички начини за въздухоразпределение, използвани в практиката. Те позволяват постигане на отлични технически решения. Разпределение на въздуха без течение. Балансирано разпределение на въздушната струя. Къса, както и дълга въздушна струя и оразмеряване за постигане на определена скорост в работна зона. Подходящи са за вентилация, климатизация, както и за отопление. Бъдещето принадлежи на текстилните въздухоразпределители и въздуховоди. В сравнение с традиционните метални въздуховоди, те със сигурност имат икономически, технически, хигиенни, екологични и естетически предимства. Prihoda , s.r.o. е сред най-големите производители в света.

5 преимущества на текстилните въздухоразпределители
  • ВЪЗДУХОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БАЗАТА НА КОНКРЕТНО ЗАДАНИЕ - Комбинация от много на брой отвори осигурява необходимия, обикновено равномерен, въздушен поток.
  • БЕЗУПРЕЧНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА - Това е единствената въздухоразпределителна система, която може да се почисти цялостно чрез изпиране с опция за дезинфекция.
  • ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ВЪНШЕН ВИД - С технологията Prihoda ART можете да изберете всеки цвят или графичен мотив. Така вашият въздухоразпределител може да се превърне в място за реклама или напълно да се слее с интериора.
  • ИНВЕСТИЦИОННИ СПЕСТЯВАНИЯ - Традиционните метални решетки не са необходими, тъй като нашите продукти не са само въздуховоди, но и разпределители. Транспортът също е евтин благодарение на ниското тегло и поради факта, че могат да се сгъват.
  • БЕЗ КОНДЕНЗ - Използването на пропусклива материя премахва риска от конденз върху повърхността на въздуховода.
5 преимущества на текстилните въздухоразпределители Prihoda:
  • Най-доброто съотношение Цена/Качество: Моля, запознайте се с качеството и цените на нашите продукти и направете сравнение!
  • Бърза реакция: Нашата организация е изградена в съответствие с ISO 9001, постоянно се усъвършенства и ни позволява да реагираме възможно най-бързо на клиентските запитвания и поръчки. 
  • Микроперфорация: Нашата оригинална технология ни дава ново качествено ниво на текстилните въздухоразпределители! Най-здравият материал изтъкан от безкрайни нишки: Нашите тъкани са най-здравите на пазара. Изтъкани са само от безкрайни нишки.
  • Най-здравият материал изтъкан от безкрайни нишки: Нашите тъкани са най-здравите на пазара. Изтъкани са само от безкрайни нишки.
  • Знания и опит: Акуратни изчисления и оразмеряване, автоматично генериране на чертеж на продукта и скоростното поле на въздухоразпределението, точна спецификация на материалите за доставка!
Персонализирани решения

Въздухоразпределителните системи могат да бъдат с различни форми, размери, дължини, методи за разпределение и различни типове окачване. Изработваме нашите продукти от различни видове материи с различни цветове. Предлагаме решения за всяка ситуация, които винаги отговарят на взискателните изисквания на клиентите.

Размери

Ние произвеждаме текстилни въздуховоди и въздухоразпределители с размери от 100 mm до 2000 mmна базата на конкретни спецификации. Дължината на присъединителните части винаги е с 10-15 mm по-голяма отколкото е посочено в техническата документация на всяка поръчка.

Дължина

Дължината на въздуховодите и въздухоразпределителите се определя за всеки отделен случай от разполагаемото място. Използваната материя, начинът на приложение и разполагаемото статично налягане са другите основни параметри.

Налягане

Загубите на налягане в текстилните въздухоразпределители и въздуховоди са подобни на тези в конвенционалните въздуховоди. Също така пресмятането на вентилационна система с текстилни въздуховоди се извършва по същия начин както при инсталация с традиционни въздуховоди. Минималното статично налягане, необходимо за поддържане на правилната форма на текстилния въздуховод или разпределител зависи от теглото на използваната материя. Най-малко 20 Pa са достатъчни при използването на леки материи, а 50 Pa са необходими при средно тежки и тежки материи.

схема
Персонализирани решения
Текстилните въздуховоди и въздухоразпределители имат 3 функции

Начини на подаване на въздуха

МИКРОПЕРФОРАЦИЯ – 200 – 400 µm лазерно изрязани отвори в материята
ПЕРФОРАЦИЯ – лазерно изрязани отвори с диаметър по-голям от 4 mm

Въздуховоди

Въздуховоди, изработени от непропусклива материя или изолирани такива, транспортират въздуха там, където е необходим. Произвеждат се разклонения, преходи и други фасонни детайли.

Засмукване на въздуха посредством текстилни смукателни системи

При текстилните смукателни системи се използва само перфорация.

Дължината варира в зависимост от наличното статично налягане и температурната разлика. Скоростното поле и дължината на струята на различните разстояния от разпределителя могат да бъдат изчислени със специализирания софтуер, който ние постоянно развиваме и подобряваме. При изчисляването се вземат предвид налягането в разпределителя, разположението и големината на изходящите отвори и температурна разлика. В случаите, когато скоростта на потока не може да бъде надеждно изчислена от нашия софтуер (поради сложно взаимодействие с други потоци например), можем да осигурим изчисляване с помощта на софтуера Fluent, чрез математическо моделиране.

Материи

PRIHODA, s.r.o. обръща специално внимание на качеството на използваните материи. Винаги използваме материи, които са специално предназначени за въздухоразпределение. Материите са преминали през дълъг процес на разработка с цел постигане на възможно най-високото качество. Отделните видове са проектирани така, че техните характеристики да отговарят на специфичните изисквания на различните видове помещения.

ВИСОКА ЯКОСТ

Нашите основни текстилни материи PMS/NMS/PMI/NMI демонстрират оптимална якост. За основата тя е 1800 N/10 mm и 1000 N/10 mm за вътъка. Благодарение на това разрушаването им е практически невъзможно.

ВИСОКА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ

Материите PMI/NMI/PMS/NMS са сертифицирани съгласно европейския стандарт EN 13501-1 с отличен резултат. Според това изпитване те постигат B-s1,d0 класификация, което означава предотвратяване разпространението на пожар, минимално отделяне на дим и без отделянето на разтопен материал. NHE материята в действителност отговаря на изискванията на клас А. Материите PMI/NMI/PMS/PMSre също са сертифицирани в съответствие с US UL 723.

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЕФЕКТ

Ние използваме специално третиране, което гарантира, че нито една бактерия не може да оцелее върху материите Premium (PMI/NMI) и Durable (NMR). Този ефект се запазва дори след много цикли на изпирания. При изпитванията за европейските стандарти се установи, че след ДЕСЕТ перални цикъла няма намаляване на ефикасността на обработката. Това ни дава възможност да предложим 10 години гаранция въз основа на нашите минимални изисквания за поддръжка (вижте следващата точка).

ЛЕСНИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Нашите материи от безкрайни влакна са много практични и не позволяват отлагането на замърсители. Въздухът се разпределя чрез перфорациите и текстилните въздуховоди остават почти чисти от вътрешната страна. За тях не е необходимо друго, освен забърсването на прахта отвън. Изпиране е необходимо обикновено поради санитарни или естетически причини.

ЗАПАЗВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ВИД

Благодарение на безкрайните влакна, външният вид на материята не се променя с времето дори след много перилни цикли, за разлика от материи, изтъкани от щапелни влакна. Нашите материали PMI/NMI/PMS/NMS/PMSre/NMSre запазват естетичния си вид дори след много цикли на пране.

БОГАТО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ЦВЕТОВЕ

Разполагаме с материи на склад в 9 основни цвята. Можем да изработим въздухоразпределителите във всеки специален цвят на Pantone с помощта на технологията Prihoda ART на минимална цена. Благодарение на ефективния метод, който използваме, времето за доставка няма да бъде повлияно.

Приложение

Хранително Вкусова промишленост
схема на текстилните въздуховоди и въздухоразпределители - начини на подаване на въздуха
Начини на подаване на въздуха
Въздушни струи

Дължината на струята варира в зависимост от статичното налягане във въздухоразпределителя и температурната разлика.

Въздушни струи
Насмукване на въздуха посредством текстилни смукателни системи
При текстилните смукателни системи се използва само перфорация.
Насмукване на въздуха посредством текстилни смукателни системи
Текстилни въздуховоди за транспортиране на въздуха Насмукване на въздуха посредством текстилни смукателни системи.
Въздуховоди, изработени от непропусклива материя или изолирани въздуховоди транспортират въздуха там, където е необходим. Произвеждат се разклонения, преходи и други фасонни детайли.
Tекстилни въздуховоди за транспортиране на въздуха
Сечения

Напречно сечение

Произвеждаме преходни части наред с тези сечения. Формата може частично да се деформира въпреки доброто изпъване, поради надналягане или подналягане и от гъвкавостта на материята (отнася се за сечения S и T).

схема сечения
схема сечения
Поискайте оферта