Складова база на "ПЧМВ" АД - Варна

Изграждане на 160 тона метална конструкция при обща застроена площ на складовата база - 5000 кв. м. Профилирана ламарина 6500 кв.м.

Срок за монтаж: 6 седмици