Избери категория:

Стандартно ви се показват проектите от всички категории. За да видите само проектите от избрана категория , трябва да я селектирате от падащото меню.

Отзиви от нашите клиенти

Коректните връзки, модерната механизация и професионализъм на персонала гарантират качествено строителство и определят "Мухтаров" като конкурентоспособна и силно развиваща се фирма. При изпълнението на своите договорни задължения, фирмата доказа, че е партньор, на когото може да се разчита и на когото "Планекс" ООД ще се доверява и в бъдеще.

Планекс ООД

Качественото технически оборудване , с което Мухтаров ЕООД разполага както и отговорното отношение на строителните бригади , гарантираха успешното извършване на монтажните дейности в срок и с необходимото качество.

Далкия

Екипът работи коректно , професионално и с чувство за отговорност при изпълнение на договорените отношения. Възложените СМР са изпълнявани в срок , без компромис в качеството.

Комфорт ООД