Слънчева инсталация

Инсталация слънчеви колектори 72 броя за загряване на вода за басейн, буферени съдове 3 броя по 2500 литра

Инсталация слънчеви колектори 5 броя за БГВ, бойлер един брой с обем 500 литра