Хотел Империал

Разрушаване и подмяна на куполи при хотелски комплекс

изработка и обличане на нови куполи с пластифицирана ламарина. 

монтаж: 6 броя за един ден.