Военно морско училище Варна

Проектиране и изграждане на смукателна вентилационна система към нови учебни кухни