Итал ФУУД - Шумен

Монтаж на термопанели и окомплектовки при сграда складова база с височина 20 метра.
Количество на фасадните термо-панели над 4000м2