Итал ФУУД - Шумен

Монтаж на термопанели и окомплектовки

сграда е висока 20 метра

количество панели над 4000м2