Католически храм ул. Преслав, гр. Варна

Демонтаж, разрушаване и изработка на ново на купол при католически храм, материал: медна ламарина