едноетажна къща

Изграждане на едноетажна къща от метална конструкция и термопанели. Покривна система ТПО мембрана.