Складова база

Изграждане на метална конструкция, обличане на сграда с термопанели и окомлектовки, площ на проекта над 3000м2