Руд Варна - складова база

Изграждане на метална конструкция, обличане на сграда с термопанели и окомлектовки