Производствена база Ареон

Направа на субметална конструкция по покрив и фасади и монтаж на покривни и стенни панели Kingspan, включително окомплектовки и аксесоари; Изработка и монтаж на аварийни стълби и връзка тип фуга между стара и нова сграда