Складова сграда в гр. Добрич

Проектиране и изграждане на ОВК инсталация в производствено офисна сграда в гр. Добрич

инсталация с газов котел, Топловъздушни апарати, радиатори и конвектор в офисната част