Еднофамилна къща

Цялостно изграждане на покрив и метална покривна система на прав стоящ фалц