Централ Хостел Варна

Проектиране и изграждане на отоплителна и климатична инсталция към Централ Хостел Варна. 
Изградени са канални сплит машини с частично вкарване на пресен въздух и сплит системи за общите помещения.