Хостел RUBO - гр. Шумен

Новопостроена сграда хотел РУБО. Една много красива фасада и покрив. Направен е целия покрив по систмата винкел фалц в два цвята. система олуци и снегозадържане, доставка и монтаж на Велукс покривни прозорци комплект със щори. Площ на покрива 400м2