Проектиране и изграждане на ОВК инстаалция на офис сграда. В рамките на проекта са доставени и инсталирани осем външни тела с обща мощност 332kWохл/370kWот., захранващи 80 вътрешни тела.
Нагнетателна и смукателна вентилационна система, изградена от 7 рекуператорни блока с общ дебит 7800m3/h и въздуховодна мрежа с обща дължина над 700m
Централно управление осигуряващо наблюдение на работата и разхода на всяко вътрешно тяло по отделно.

Кратка информация

 • user icon
  Клиент

  Планекс ЕООД

 • location icon
  Локация

  Варна

 • activity icon
  Дейност

  Проектиране и изграждане на VRF

 • time icon
  Срок за изпълнение

  три месеца

 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image
 • Project Image