Камара на строителя гр. Варна

цялостно изграждане на вентилационна и климатична инсталция при сграда на камара на строителите гр. Варна