Eднофамилна жилищна сграда

Прокетиране и изграждане на отоплителна и климатична система при еднофамилна жилищна сграда. VRF инсталация комплект с хидромодул произвеждащ топла вода за битови нужди и за подово отопление.