Многофамилна жилищна сграда

Изграждане на отоплителна и охладителна инсталция в много фамилна жилищна сграда изградена от 4 мезонет апартаменти

Всеки апартамент е със собствена термопомпа и соларни панели. Подсигурено е БГВ през соларните панели и ТП, вътре в апартаментите е изградено подово отопление и инсталация с конвектори за отопление/охлаждане.