Еднофамилна къща

Изграждане на покрив от метална покривна система на прав стоящ фалц