Търговски комплекс Вива

Цялостно вентилационна и климатична инсталация и обурудване