Август 19 , 2016

ШЕСТ ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛНО ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕР-БИТУМНИ МЕМБРАНИ

1. Подреждане на листовете мембрана


Ролките мембрана трябва да се полагат със застъпване, като се започне от воронките и покривните улами.

2. Застъпване на листовете мембрана по дължина и ширина2.1 по дължина

Трябва да се създаде област по дължина, обхващаща и двете ролки мембрана. При препокриване по дължина, ролките трябва да са внимателно залепени, така че около 1 см от битума да се разтопи извън линията на застъпване. Застъпването по дължина не трябва да е по-малко от 10 см.2.2. по ширина

Трябва да се създаде ивица на застъпване по дължината на късата страна на рулата. Обработката при презастъпващите ивици трябва да се изпълнява много прецизно. При прeпокриване на рулата по ширина, мембраната също трябва да се нагрее достатъчно, за да се изтегли около 1 см от битума. Мястото на застъпване трябва да е минимум 15 см широко. Там където се полагат мембрани с армировка от нетъкан полиестер, чрез залепване на 50 % от повърхността на рулата към основата, в близост до зона със застъпване по ширина е необходимо тези рула да са напълно залепени към основата поне 1м преди мястото на застъпване.3. Система на пълно залепване на хидроизолационна мембрана


Както мембраната, така и основата трябва да бъдат загрети, като се наблегне на хидроизолацията. Вече положени, рулата мембрана също трябва да бъдат загрети чрез директен пламък в областите на препокриване.

4. Скосяване на листовете мембрана под 45 º при застъпване по ширина


При застъпване на рулата мембрана по ширина, от мембраната, която е в директен контакт с основният слой, се изрязва ъглова част под 45 º, 10 см широка.

5. Двупластови системи


Когато се полага втори хидроизолационен слой, той трябва да покрие площта на застъпване на мембраните от първия слой и да бъде залепен напълно чрез нагряване.


6.Застъпване по ширина на мембраната с минерална посипка


Страничните ивици по дължина на мембраната с
минерална посипка не съдържат минерално покритие, докато тези по ширина трябва да се нагреят, за да се разтопи битума и така да се оформи снадката. Това се получава чрез продължително нагряване както на мембраната, която е в директен контакт с основата, така и на битумния състав на горния слой мембрана.ОБОРУДВАНЕ


ГОРЕЛКА

Полагането на полимер-битумните хидроизолационни мембрани се осъществява с
помощта на горелка. Дължината й зависи от типа на работата, която се извършва. Тя е
свързана с газова бутилка с пропан-бутан (под високо налягане) посредством гумен
маркуч с дължина 20 м и регулатор на напрежението.

ТРАНСПОРТИРАНЕ


Ролките битумни хидроизолационни мембрани се групират в палети и са покрити с дебели устойчиви на опън полиетиленови опаковки. Въпреки това, при дълго транспортиране, неравни пътища или рязко спиране, особено през летните месеци, може да се стигне до събаряне на ролките. Това може да се предотврати чрез допълнително фиксиране на палетите с въжета за времето на
транспортиране.ТОВАРЕНЕ/ РАЗТОВАРВАНЕ


Хидроизолационните мембрани на INDEX са произведени така, че да са устойчиви на механични влияния в процеса на полагане. Въпреки това, при товарене и разтоварване трябва да се внимава да не се изпускат или да не влизат в контакт с остри предмети. При ниски температури мембраните стават по- крехки. Да се избягва изпускане или рязко развиване на ролката, защото това може да доведе до компрометиране на мембраните и отлепяне на същинската изолация от термоактивиращото се лепило, разположено по основата й.

СКЛАДИРАНЕ


Хидроизолационните мембрани трябва да се
съхраняват на закрито. Ролките трябва да се
поставят вертикално върху гладка, равна
повърхност. Също така, палетите могат да се
подреждат по две във височина при положение, че има дървени дъски между тях, които равномерно да разпределят теглото.


СЪХРАНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА


На строителната площадка трябва да се съхраняват ролките, необходими за деня. Те трябва да са поставени вертикално на гладка и равна повърхност. За издигането им на покрива в палет трябва да се използва кран или подходящо
съоръжение. Ако се налага да се качват отделни
ролки, трябва да се използват подходящи аксеоари за кранове. Не трябва да се използва въже с една кука за повдигане на ролките.


СЪХРАНЕНИЕ


Палетите с ролки от хидроизолационни
мембрани трябва да се съхраняват на сухо място, далеч от директна слънчева светлина. През лятото опакованите палети, изложени на слънце лесно могат да достигнат до температура от 70 ºС и това ще доведе до прогресивно почерняване на талка или минералната посипка по ролките от горната до долната част, като мембраната ще започне да залепва и ще се влоши външния й вид. При мембрани с армировка от нетъкан полиестер, топлината предизвиква свиване на горната част на ролката с последващи разкъсвания на мембраната. Високите температури, също така, водят до прогресивна загуба на гъвкавостта на мембраните. Ако всичко това се случва по време на работа и материалът е все още на ролка, ще има трудности при развиване и поява на цепнатини преди полагане. Ако се налага излагане на палетите директно на
слънчева светлина, дори и за кратко време, е по-добре да се разопаковат напълно или да се направят отвори за вентилация, като се осигури защита на горната част с дървени дъски. През зимата ролките трябва да се съхраняват при температури над +5 ºС 24 часа преди полагане и не трябва да се оставят навън за цяло денонощие. Само мембраните, които ще се полагат през деня трябва се изваждат на строителната площадка. Добра практика е да се взимат най- старите ролки от склада и да не оставят ролки на съхранение повече от 12 месеца.СРОК НА УПОТРЕБА И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ


Върху опаковките на някой типове продукти са посочени символите “слънце” и “снежинка”, за да се идентифицира периода, в който материалите се употребяват.
Мембраните, които са маркирани със слънце би трябвало да се полагат през лятото, докато тези с снежинка – през зимата. Ако не се спазват тези препоръки, няма да се намали ефикасността на крайното покритие, но ще възникнат проблеми по време на полагането като по-голяма мекота на “зимни” мемрани, полагани през лятото и по-голяма твърдост на “летни” мембрани, полагани през зимата. Материалите трябва да се полагат през сезона, за който са произведени. Дъждът, ледът, снегът и високата влажност могат да повлияят неблагоприятно на степента на залепване на мембраната към основата и при застъпванията. При температури под +5 ºС се очаква да има наличие на лед върху основата, която трябва да се изолира и това ще доведе до трудности при разгъване на ролата мембрана. Освен това влагата между мембраната и основата е благоприятно условие за появата на балони. В такива случаи е по-добре да не се полагат хидроизолационните мембрани. През лятото в страни с по-топъл климат, и особено когато ролките мембрана се полагат върху топлоизолационни платна, се препоръчва това да се прави в най-хладните часове на деня.ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА


Основата трябва да е гладка и равна. Бетоновата повърхност е годна за хидроизолиране, ако няма неравности по големи от 10мм в радиус от 2м , или по големи от 3мм в радиус от 0.20м. Повърхността трябва да се изглади с мистрия, като всички напуквания и дупки се запълнят с циментова замазка. Всички издадености и останали пирони, дървени парченца и т.н. трябва да бъдат отстранени.

ВОДА, ЛЕД


Основата трябва да е чиста и суха преди полагане на хидроизолационните мембрани. Повърхности от бетон или бетонови плочи трябва да се оставят да изсъхнат за период от 8 дни до 3 седмици в зависимост от сезона.БЕТОНОВИ ОСНОВИ


Когато предишните две условия са изпълнени, се нанася грунд INDEVER на местата, където ще се полага хидроизолационната мембрана. Грундът осъществява важни функции при подготовката на основата като спомага за увеличаване на адхезията. Той трябва да се остави да изсъхне между 2 и 24 часа.
ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ ПОКРИВНА ФОРМУВАНА ЛАМАРИНА


Когато мембраната се полага върху ламарина, INDEVER трябва да се нанесе и да се изчака да изсъхне преди полагане на мембраната.


ДЪРВЕНА ОСНОВА


Битумизира на хартия или мембрана ROLLBASE трябва да се положат върху дървените основи с помощта на пирони с широка глава, за да се предпази дървената повърхност от директния пламък на горелката. След това се полага мембрана като втори изолационен слой по системата на пълно залепване.
ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ СТАР ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ


Когато стария хидроизолационен слой може да бъде запазен, той изпълнява функцията на основа. Компрометираните участъци трябва да се отстранят, а балоните да се изрежат. Отново първоначално се нанася грунд INDEVER.
ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ НЕЧУСТВИТЕЛНИ НА ТОПЛИНА ПОВЪРХНОСТИ


В такива случаи съществуват две възможности: горещо залепване на мембрани (в случай, че основата на хидроизолацията е подходяща за газо пламъчно залепване) по горната повърхност на панелите, а алтернативата е полагане на хидроизолация с армировка от фибростъкло, като залепването става със студен битумен грунд без да се използва нагорещяване на битума
ПОДРЕЖДАНЕ НА РОЛКИТЕ МЕМБРАНА


Развийте ролката и я подравнете като препокриете ръба на най- близката ролка мебрана.След това частично я навийте отново от двата края и започнете процеса на залепване чрез горелка.
РАЗВИВАНЕ НА РОЛКИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ


Когато температурите са ниски, не излагайте ролата на силни удари и не ги развивайте по начин, който може да нарани мембраната. Разгънете рулата внимателно без да ги ритате.ПОВЪРХНОСТИ НА МЕМБРАНАТА


Долната повърхност на хидроизолационните мембрани е тази, която е подложена на третиране. Тя е щанцирана с гофрирана структура и е покрита с тънък филм FLAMINA. При нагряване филмът FLAMINA се разтопява и показва кога материалът е готов за залепване. Горната повърхност на мембраната също може да е покрита с FLAMINA или със слой от талк. Това осигурява успешното развиване на ролката дори при високи температури.

ЗАЛЕПВАНЕ ЧРЕЗ НАГРЯВАНЕ С ГОРЕЛКА


Полимер-битумните хидроизолационни мембрани, които се залепват чрез нагряване, не изискват употребата на разтворители и лепила.
Използването на горелка с пропан-бутан води до
нагряване на мембраната и прави възможно
залепването й. По време на нагряването, филмът
FLAMINA се свива, повърхността почернява,
докато придобие лъскав вид, изпъкналите
квадратчета спадат и мембраната е готова да бъде залепена към основата и при застъпванията. Логото на INDEX е отпечатано в бяло върху филма FLAMINA и изчезва, когато повърхността на мембраната е достигнала подходяща температура за залепване. Прекомерното нагряване може да доведе до разрушаване на полиестерната армировка, която се разтопява при температура от 260º С. В резултат на това ще се получи свиване, нагъване и в най- лошия случай образуване на дупки в мембраната.
От друга страна, недостатъчното нагряване ще попречи на доброто залепване на
мембраната към повърхността и при застъпванията.ЗАЛЕПВАНЕ МЕСТАТА НА ПРЕПОКРИВАНЕ. КАКВО ДА НЕ ПРАВИМ?


Запечатването местата на застъпване на ролките мембрана с помощта на шпатула,
мистрия и други инструменти не е препоръчително. Първо, това наранява армировката
на мембраната, а и често отстранява горния защитен слой, като оставя армировката
непокрита.
В много случаи, изпълнителите залепват само 1-2 см при застъпване на ролките
мембрана без да осъзнават, че това не е достатъчно, за да се постигне адекватно
запечатване на препокриващите се участъци. В крайна сметка се губи време за
повторно залепване местата на застъпване.
По-сигурно и бързо е да се залепят местата на застъпване правилно още първия път,
докато ролката мембрана е развита, повърхността е нагрята и битумния състав се
разтопява и излиза извън линията на препокриване. Това води до пълно запечатване на тези участъци веднъж и завинаги.ТОЧКОВИДНО ЗАЛЕПВАНЕ


PERFOBASE е перфорирана мембрана, която се
полага върху основата, предварително третирана с грунд INDEVER. Тя позволява следващия слой мембрана да бъде залепена равномерно по точковидна система. Специално внимание трябва да се отдели на застъпванията по ширината на мембраната.ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ СЛОЯ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ


Когато хидроизолационното покритие се състои
от два или повече слоя, изключително важно е те
да са залепени добре един за друг. Това, че има повече слоеве хидроизолация не дава основание да се пренебрегват изискванията за правилно залепване. В противен случай, ще бъдат налице същите проблеми, както при еднослойните системи и вероятността за течове е голяма. Ефективността на многослойната система се гарантира единствено при коректното залепване на всички слоеве.

ЗАЛЕПВАНЕ ЧРЕЗ НАГРЯВАНЕ С ГОРЕЛКА НА ВЕРТИКАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ


Мембраните на INDEX не се свличат, дори когато се залепват към вертикални
повърхности. Чрез нагряване с горелка едновременно на мембраната и на основата ще
се постигне здраво залепване на хидроизолацията без нужда от механично закрепване.
Мембраната е залепена стабилно когато изстине, т.е. когато разтопената лепилна смес
се втърди отново.
През лятото, мебраната и основата може да са
толкова горещи, че да е необходимо повече
време за изстиване и съответно за добро
залепване. Ако това се случи, изпълнителят
трябва да придържа с ръка мембраната, докато
лепилната смес се втвърди. В противен случай
мембраната ще се отдели и ще падне.
Падналите ролки мембрана не трябва се нагряват веднага с цел да се залепят отново. Вместо това, изпълнителят трябва да изчака да изстинат. Ако не го направи, мембраната не би могла да се охлади и съответно да бъде
залепена към основата. На кратко: При вертикално залепване се нагряват
едновременно мембраната и основата, като хидроизолацията се придържа, докато
лепилната смес се втърди отново, за да се осигури стабилно залепване.ПРОЕКТИ С МЕТАЛНИ ЛАЙСНИ


Ако е определена зона за хидроизолиране по вертикална стена, като не се предвижда мембраната да достига до борда, метална лайсна трябва да бъде накована и позиционирана в най- горната част на мембраната. Мембраните ще са напълно залепени, при условие че покриваната повърхност е гладка.

ПРОЕКТИ СЪС ЗАЩИТА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА ПО ВЕРТИКАЛАТА


Хидроизолационният материал вече е залепен, върху него се поставя метална мрежа, а детайлът се завършва от циментова мазилка, която трябва да проникне изцяло в мрежата и заедно да оформят защитата.


ПРОЕКТИ С МЕТАЛНИ ШАПКИ НА БОРДОВЕТЕ


Когато хидроизолацията е залепена по пълния периметър на покриване в областта на бордовете се наковават метални шапки.

ТАВАНСКИ ПРОЗОРЦИДРЕНАЖНИ ОТВОРИ


Да се спазва:
1.Нанесете грунд INDEVER в областта около
отдушника!
2.Залепете парче мембрана върху мястото!
3.Залепете основата на отдушника!
4.Залепете завършващия пласт хидроизолация
към основата на отдушника!
ОТДУШНИЦИ

ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ


Разрезът на мемраната се оформя по подобен начин, както при правилно застъпване на листовете по ширина.1.


БОЯДИСВАНЕ


Защитна боя трябва да се положи с мече кръстообразно в два слоя. Четка може да се използва за малки участъци или детайли.
Пониженията по покрива ще предизвикат събиране на вода в тези участъци и това може да доведе до отделяне на боята от основата. Не боядисвайте участъци от покрива, които се постоянно под вода.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Проблеми, свързани с цялостта на хидроизолационната система се срещат често, поради намесата на хора, които не са специалисти в областта на хидроизолациите и които работят на покрива след монтирането на мембраните (при поставяне на антени, улуци, покривни прозорци и т.н.).
Препоръчва се в такива случаи да присъства специалист по хидроизолации!

ПОДДРЪЖКА


Експлоатационният живот на хидроизолационните мембрани е в пряка зависимост от
поддръжката, която се осъществява.
Препоръчват се чести проверки с насочено внимание към функционалността на
металните профили, воронките, отточните тръби и т.н., както и отстраняване на
паднали листа, мъх и други растения, които биха могли да запушат дренажната
система.

Източници: снимков материал е собственост на индекс спа

Категории