Мухтаров взе участие в ежегодното посещение на италианските заводи на лидерите в производството на хидроизолационни продукти General Membrane и Tegola Canadese. Бяха показани технологиите на проиводство на мембраните, методите на опаковане и складиране, лабораторни проучвания и контрол върху изходящият продукт. Нови линии технологии и системни решения за нуждите на съвременната архитектура. Продуктите на Дженерал мембран се познати в целия свят и се отличават с забележител параметри и издръжливост във времето.