ОВК система е общото наименование на група сградни инсталации, използвани за регулиране на различни параметри на въздуха в затворени помещения. Целта е да бъдат постигнати хигиенни и безопасни условия на пребиваване, както и определено ниво на комфорт в сградата.

Вентилационните системи са предназначени за поддържане на чистота и подвижност на въздуха в затворени помещения. Чрез подходяща вентилационна система, вие може да сте сигурни, че мястото, където пребивавате не съдържа вредни газове, пари или прах с над допустимата концентрация. Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели) и елементи (въздухопроводи, вентилационни решетки, шумозаглушители). "Мухтаров" ООД предлага пълна гама компоненти за изпълнението на системата, която отговаря точно на вашите нужди.

В услугите, предлагани от "Мухтаров" ООД се включва изграждане на отоплителни инсталации, работещи на различни видове гориво - газ, електричество, твърдо или течно гориво, в зависимост от вашето желание за икономичност, надеждност, цена, автономия. Нашите експерти ще ви помогнат да направите правилния избор.

Всички отоплителни системи могат да бъдат комбинирани със соларна система, която значително ще повиши тяхната ефективност. Енергията, култивирана от слънцето е сред най-перспективните енергийни източници на бъдещето, тъй като е икономически най-обоснована и ефективна.

"Мухтаров" ООД предлага разработване на ОВК системи за вашия дом, офис, вила или производствено предприятие. Ние разполагаме с експерти, които ще ви съветват и насочват през целия процес - от идеята, през разработването на проекта до пускането му в експлоатация.

Нашият екип предлага разработване на проект от високобразовани специалисти в областта, като ще ви посъветваме за правилния избор на елементи съобразно вашите нужди и изисквания.