Рекуперативни блокове

Рекуперативни блокове

CHRU-TF - Вентилационно-рекуперативен блок

Система за вентилационна рекуперация 100 - 1000 m3/h Проектирани са за управление на качеството на въздуха за постигане на оптимален комфорт при изграждане на вентилационни системи за магазини, офиси, ресторанти и др. Дебит: 100 - 1000 m3/h

Характеристики

 • Вентилация - подава пресен въздух и извежда от него вътрешния с цел подобряване на микроклимата
 • Възстановяване на енергията - вътрешният топлообменник използва топлината от отработения вътрешен въздух, за да затопли или охлади постъпващия свеж въздух до температура близка до стайната. Оползотворяване на топлината с ефективност до 82 %
 • Ниско ниво на шум - използва се вентилатор, специално проектиран за тиха работа
 • Вентилация и филтриране на въздуха - вграденият филтър пречиства въздуха от прах и дребни частици
 • Разнообразие от серии и модели - широката продуктова гама осигурява гъвкава употреба в различни сгради и помещения
 • В комплекта е включен контролер за управление (серийно модел 10307 и опция модел LH-12100)

CHRU-TGX - Вентилационно-рекуперативен блок

 • Система за вентилационна рекуперация 1000 - 3000 m3/h

Проектирани са за управление на качеството на въздуха за постигане на оптимален комфорт при изграждане на вентилационни системи за магазини, офиси, ресторанти и др. Дебит: 1000 - 3000 m3/h

Характеристики

 • Вентилация - подава пресен въздух и извежда застоялия, с цел подобряване на микроклимата
 • Възстановяване на енергията - вътрешният топлообменник използва топлината от отработения вътрешен въздух, за да затопли или охлади постъпващия свеж въздух до температура близка до стайната.
 • Оползотворяване на топлината с ефективност до 80 %
 • Ниско ниво на шум - използва се вентилатор, специално проектиран за тиха работа
 • Вентилация и филтриране на въздуха - вграденият филтър пречиства въздуха от прах и дребни частици
 • Разнообразие от серии и модели - широката продуктова гама осигурява гъвкава употреба в различни сгради и помещения
 • В комплекта е включен контролер за управление (серийно модел 10307 и опция модел LH-12100 )

CHRU-V - Вертикален рекуперативен блок

Вертикален рекуперативен блок 250 - 500 m3/h Проектирани са за управление на качеството на въздуха за постигане на оптимален комфорт при изграждане на вентилационни системи за жилищни сгради.

 • Дебит: 250 - 500 m3/h

Характеристики

 • Енергоспестяващ безшумен EC вентилатор, с управление с 4 скорости
 • Вентилация - подаване на пресен въздух и изхвърляне на отработен въздух, с цел подобряване на микроклимата.
 • Вентилация и филтриране на въздуха - вградените филтри с клас G4+F7 (като опция) пречистват въздуха
 • Възстановяване на енергията - вътрешният топлообменник използва топлината от отработения вътрешен въздух, за да затопли или охлади постъпващия свеж въздух до температура близка до стайната. Оползотворяване на топлината с ефективност до 95 %
 • Двоен сигнал за напомняне за смяна на филтъра - по ниво на замърсеност и за определен период
 • Интелигентна система за управление, с опция за управление на CO2 и влажност
 • Автоматичен байпас с интелигентно управление по външна температура
 • Разнообразие от серии и модели - широката продуктова гама осигурява гъвкава употреба в различни сгради и помещения
 • Вграден контролер за управление и опция контролер модел HDK-CK 50
CHRU-TF - Вентилационно-рекуперативен блок
CHRU-TGX - Вентилационно-рекуперативен блок
CHRU-V - Вертикален рекуперативен блок
Поискайте оферта