Пожароустойчива стълба LWF

Новата огнеупорна стълба LWF 60 съчетава високо ниво на пожароустойчивост с комфорт и безопасност при употреба. LWF 60 предотвратява разпространението на дим и огън на горния етаж в продължение на 60 минути. (EI1/EI2 = 60 мин., cъгласно EN 13501-2)

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА СТЪЛБА LWF

Параметри

Максимална товароносимост [кг] 160
Коефициент на топлопреминаване на капака U [W/m2K] 0,64
Пожароустойчивост EI2 [min] 60
Дебелина на капака [см] 8,5
Дебелина на изолацията [см] 7,9
Височина на касата [см] 22,5
Ширина на стъпалото [см] 8

Други Характеристики и Размери на касата

Размери на отвора в тавана [см] 55x120 60x120 70x120 70x140 86x128
Външни размери на касата [см] 53x118 58x118 68x118 68x138 84x128
Височина на помещението [см] 280 - - - -
Минимална височина на помещението [см] 234 - - - -
Брой секции [сгъваеми части] 3 - - - -
Необходимо разстояние за разгъване [см] 164 - - - -
Дължина при разгъната стълба [см] 129 - - - -
Височина в затворено положение [см] 38 - - - -
Дължина на стъпалото [см] 34 - - - -

Други Характеристики и Размери на касата

Размери на отвора в тавана [см] 70x130 70x140 86x130
Външни размери на касата [см] 68x128 68x138 84x128
Височина на помещението [см] 305 - -
Минимална височина на помещението [см] 242 - -
Брой секции [сгъваеми части] 3 - -
Необходимо разстояние за разгъване [см] 178 - -
Дължина при разгъната стълба [см] 139 - -
Височина в затворено положение [см] 38 - -
Дължина на стъпалото [см] 34 - -

Размери на стълби: в см 60 x 120, 70 x 120, 70 x 130, 70 x 140, 86 x 130

Пожароустойчива стълба LWF
Файлове за изтегляне: