Системно решение хидроизолация в основи

Частите на сградата в непосредствен контакт с почвата, често са изложени на сериозно влияние в резултат на капилярна влага и подпочвени води. Необходима е изключително надеждна хидроизолационна система за основи, тъй като при компрометиране, ремонтните работи рядко са възможни или са прекалено скъпи. За хидроизолиране на основите могат да бъдат използвани различни материали, но ние от „Мухтаров“ препоръчваме изпитаните и доказали се във времето битумни мембрани. Няколко стъпки са изключително важни, за да бъде основата на сградата добре защитена. Първо добрата основа - важно е бетонните стени и основи да бъдат гладки, в правилни форми и с минимални фуги, а ако имат фуги то те да бъдат обработени предварително. Препоръчва се хидроизолиране на дъното, за да е сигурно, че във времето няма да проникне влага. По този начин си гарантираме пълна хидроплътност на основата.

Полагането на битумна мембрана включва в изпълнението си няколко етапа
  • Почистване на основата.
  • Полагане на подходящ битумен грунд.
  • Полагане на поне два пласта подходяща хидроизолационна мембрана.

Второ защита на хидроизолацията - понеже при обратния насип може да се получат дори минимални наранявания, добре е да изпълним и детайл със защита на хидроизолацията, като можем да апликираме EPS топлоизолация директно към хидроизолацията или да облечем стените със изустуд - материал подходящ за защита.

Полагане на хидроизолация в основи