Синтетични хидроизолации

В настоящия материал ще ви представим така наречените еднослойни (single-ply) хидроизолации. Това са органични полимери, които условно се разделят на термопласти и термосети, в зависимост от поведението им при нагряване до висока температура.
Наричат се еднослойни изолации, защото структурата им позволява водоплътността на покрива да се осигури само в един пласт, което обикновено не може да бъде постигнато с битумните листови изолации. 

Продукти от категория
Синтетични хидроизолации

PVC мембрана

Синтетични мембрани за хидроизолация по покривни площи

PVC мембраната Alkorplan P 35176 се характеризира със следните предимства: технологичен и бърз монтаж, без открит пламък в процеса на полагане, самогасящ се материал, отлични механични свойства в широк температурен диапазон – от -35?C до +110 ?C, висока паропропускливост, устойчива на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи, приложима за всеки тип покрив, повече от 25 години експлоатационен период, висока противопожарна устойчивост, приложим е за всякакви покриви независимо от архитектурата им. Също така PVC мембраната Alkorplan P 35176 е много лека, полага се в един пласт и не натоварва конструкцията на сградата.

Синтетични мембрани за хидроизолация в основи

PVC Мембраната ALKORPLAN P 35034 се полага върху подложен бетон, като за разделителен пласт се използва геотекстил. Платната се застъпват 120 мм, като снадката се заварява с горещ въздух след механично фиксиране. По хоризонталните площи се полага пласт геотекстил преди защитния бетон. След задигане по вертикалите мембраната се защитава с полиетилен висока плътност – HDPE (Tefond, Izostud)

ТПО мембрана

Синтетични мембрани TPO (ТПО - Термо Полиолефин)

Синтетичните EverGuard TPO хидроизолационни мембрани са произведени на базата на термопластичен полиоефин. Гъвкавостта на молекулярно ниво придава на TPO мембраната пластичност и якост без нужда от допълнителни пластификатори. Материалът се отличава с едно от най-ниските тегла сред основните видове синтетични мембрани.

Системата може да се прилага при покривни системи, включително и покривни градини и соларни покриви. 

Предимства на TPO мембраната са: полагане на един пласт, независимо от климата на региона, изключителна устойчивост на микроорганизми - което я прави перфектно решение при баластови системи и зелени покриви; Отлична химическа устойчивост, като може да се прилага дори при райони с агресивна среда; Много добра съвместимост с топлоизолиращи материали като каменна вата, EPS изолация; Устойчивост на UV слънчевите лъчи; Апликира се без открит пламък; самозагасящ се материал.