Покривни димоотводителни куполи

Естествените вентилатори за отвеждане на дима и топлината (ЕВОДТ) по време на пожар или куполи/люкове за димоотвеждане са предназначени да отвеждат извън сградата продуктите на горене като целта е да се осигури бездимен слой при пода за да се евакуират хората. Покривните електически димоотводителни куполи представляват основа, капак, ветробрани, конзолна система с електромотор.

Покривни димоотводителни куполи - електрически
  • Основата на купола може да бъде от поцинкована ламарина или полиестерна.
  • Основата на купола може да бъде с височина 150 мм, 300 мм и 500 мм.
  • Калпачето на купола може да бъде непрозрачно (поцинкована ламарина/ топлоизолация/ алуминий), от многокамерен поликарбонат (16 мм, 20 мм, комбинирано), от термоформован плосък поликарбонат (1РС, 2РС, 3РС).
  • Пропускащите светлина калпачета могат да бъдат прозрачни или опал.
  • Ветробраните имат за задача да подобрят аеродинамичния коефициент Cv.
  • Конзолната система на купола е предназначена той да отваря на определен ъгъл.
  • Електромоторите са рейкови с различно напрежение: 24 V DC; 36 V DC; 48 V DC; 230 V AC.
  • Електромоторите са с различна степен на защита против влага и частици. Стандартно куполите се сертифицират с електромотори с IP54.
  • Допълнителни детайли към куполите са: окомплектовка за скриване среза в ЛТ ламарината/ сандвичпанела; наставка (AD детайл) за компенсиране височината на топлоизолацията на покрива; кожух за надеждно водоотвеждане при сандвичпанелен/ламаринен покрив; водобранни поли от билото до купола при сандвичпанелен/ламаринен покрив.

Димоотводителните куполи трябва да имат СЕ сертификат и СЕ маркировка съгласно EN12101-2 от нотифицирана лаборатория.

Предимства на електромоторните димоотводителни куполи: лесна експлоатация; лесна поддръжка; липса на консумативи.

Поискайте оферта