Метална стълба LMK Komfort

LMK Komfort са сгъваеми тавански стълби, състоящи се от 3 метални секции, термоизолиран капак и каса, изработена от иглолистна дървесина. Металната ръкохватка гарантира комфорт и безопасност при употреба.

Метална стълба LMK Komfort

Параметри

Максимална товароносимост [кг] 200
Коефициент на топлопреминаване на капака U [W/m2K] 1,1
Пожароустойчивост EI2 [min] -
Дебелина на капака [см] 3,6
Дебелина на изолацията [см] 3,0
Височина на касата [см] 14
Ширина на стъпалото [см] 8

Други Характеристики и Размери на касата

Размери на отвора в тавана [см] 60x120 60x130 70x120 70x130 70x140
Външни размери на касата [см] 58x118,4 58x128,4 68x118,4 68x138,4 68x138,4
Височина на помещението [см] 280 - - - -
Минимална височина на помещението [см] 220 - - - -
Брой секции [сгъваеми части] 3 - - - -
Необходимо разстояние за разгъване [см] 157 - - - -
Дължина при разгъната стълба [см] 118,5 - - - -
Височина в затворено положение [см] 25,5 - - - -
Дължина на стъпалото [см] 34 - - - -

Други Характеристики и Размери на касата

Размери на отвора в тавана [см] 60x130 70x130 70x140
Външни размери на касата [см] 58x128,4 68x138,4 68x138,4
Височина на помещението [см] 305 - -
Минимална височина на помещението [см] 245 - -
Брой секции [сгъваеми части] 3 - -
Необходимо разстояние за разгъване [см] 175 - -
Дължина при разгъната стълба [см] 127 - -
Височина в затворено положение [см] 25,5 - -
Дължина на стъпалото [см] 34 - -

Размери на стълби: в см 60 x 120, 70 x 120

Метална стълба LMK Komfort
Файлове за изтегляне: