Битумна мембрана Клас APAO

Битумните мембрани АРАО съчетават предимствата на АРР и SBS хидроизолациите. Те са устойчиви на топлина и UV лъчи, икзлючително огъваеми, лесно се полагат при по-ниски температури, имат голяма якост на механично натоварване, отлична адхезия към основата и дименсионна стабилност. Поради устийчивостта им към UV лъчите, АРАО не се нуждаят от минерална посипка или допълнителна тежка защита. Произвеждат се от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен поли-алфа офелин (АРАО) и селективно подбран стабилизиращ пълнител.

Благодарение на високата съвместимост на АРАО молекулите с битума, се постига дълготрайност на този клас мембрани.

 

БИТУМНА МЕМБРАНА КЛАС APAO

Приложения:

Едно и двупластови хидроизолационни системи за плоски покриви, подложени на интензивно слънцегреене и високи работни температури; Соларни покриви.

Параметри:

  • Нечувствителност към топлинно стареене.
  • Непроменящи се показатели във времето.
  • Възможност за полагане в еднослойни хидроизолационни системи.
Поискайте оферта

Продукти от категория
Битумна мембрана Клас APAO

Galaxy APAO -25°C

Битумните мембрани GALAXY са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, аморфен поли-алфа олефин (АPAO) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Неговите превъзходни качества са силно изразени в три основни характеристики: топло и студоустойчивост и изкючителна устойчивост на стареене. Битумният композит благодарение на неговата специфична формула е много слабо чувствителен към стареене, причинено от UV-лъчи, и е пригоден за възможността да се ходи по мембраните по време на полагането им, както и при високи външни температури – изисквания към покрива, които дори от естетическа гледна точка трябва да бъдат перфектни. Армировката на GALAXY FC е от устойчив на гниене нетъкан полиестер от дълги нишки, стабилизиран надлъжно с усилени стъкловлакнести нишки, което придава на мембраната още по-висока якост. Мембраната може да бъде използвана в еднослойна система.

Phoenix Super APAO -35°C