Velux Светлинен тунел

Светлинен тунел VELUX за плосък покрив
 

Светлинният тунел VELUX за плосък покрив е създаден, за да внесе естествена светлина в коридори, стълбища, бани и килери, разположени под покрива там, където не е възможно поставянето на VELUX прозорец за плосък покрив.

 

 

 

 

 

 

 


Тунелите VELUX - и с гъвкава, и с гладка тръба - предоставят различни възможности за монтаж. Тези с гъвкава тръба могат да се поставят, когато ъгълът между покрива и тавана на помещението е прекалено малък за тунел с гладка тръба.

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики на продукта:

 • Препоръчва се за разстояние от тавана на стаята до горния ръб на покрива между 0,2 и 0,9 м.
 •  Тръбата е с дължина 1 м, диаметър 35 см и е със супер рефлексно вътрешно покритие.
 •  Лесен за сглобяване.
 • Лесен за сглобяване вътрешен дифузер с лакирана поликарбонатна изолираща рамка.
 •  Покривният модул от PVC и куполът са или от акрил, или от поликарбонат.

 

Тези с гладка тръба са удачни при по-голям ъгъл или когато вътрешният аплик е разположен точно под външния прозорец на тунела.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики на продукта:

 •  Препоръчва се за разстояние от тавана на стаята до горния ръб на покрива между 0,8 и 6,0 м.
 • Тръбата е дълга 1,7 м и е подходяща когато разстоянието е по-голямо (с помощта на удължители ZTR) или когато трябва да се постигне по-висока степен на осветяване.
 • Тръбата е съставена от отделни части, вкл. две 45 градусови колена.
 • Може да се удължи до 6 м.
 • Тръбата е с диаметър 35 см.
 • Супер рефлексното вътрешно покритие на тръбата на тунела осигурява отражение на слънчевата светлина до 98%.
 •  Лесен за сглобяване вътрешен дифузер с лакирана поликарбонатна изолираща рамка.
 •  Външният модул е от PVC, а куполът е акрилатен.

 

Светлинен тунел VELUX за плосък покрив може да се монтира на покрив с наклон между 0° - 15° (VELUX код: TCF/TCR). Всички те се монтират лесно без значение от типа на покрива Ви. 

Светлинен тунел VELUX за скатен покрив

Свтлинният тунел VELUX за скатен покрив е създаден, за да внесе естествена светлина в коридори, стълбища , бани и килери, разположени под покрива, там където не е възможно поставянето на класически прозорец VELUX.
Тунелите VELUX - и с гъвкава, и с гладка тръба - предоставят различни възможности за монтаж. Светлинен тунел VELUX може да се постави на покрив с наклон между 15° – 60°, в покрив с керемиди (TWF/TWR) или пък в покрив с гладко покритие (TLF/TLR). Всички те се монтират лесно без значение от типа на покрива Ви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тези с гъвкава тръба могат да се поставят, когато ъгълът между покрива и тавана на помещението е прекалено малък за тунел с гладка тръба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлинен тунел с гъвкава тръба TWF/TLF

Характеристики на продукта:

 •   Препоръчва се за разстояние от тавана на стаята до горния ръб на покрива между 0,4 и 2,0 м.
 •  Тръбата е с дължина 2 м, диаметър 35 см и е със супер рефлексно вътрешно покритие.
 •  Лесен за сглобяване.
 •  Лесен за сглобяване вътрешен дифузер с лакирана поликарбонатна изолираща рамка.
 • Външният модул е с 4 мм закалено стъкло и разглобяема рамка. Стъклото е със специално самопочистващо покритие.

Тези с гладка тръба са удачни при по-голям ъгъл или когато вътрешният аплик е разположен точно под външния прозорец на тунела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлинен тунел с гладка тръба TWR/TLR

  Характеристики на продукта:

 • Препоръчва се за разстояние от тавана на стаята до горния ръб на покрива между 0,9 и 6,0 м.
 • Тръбата е дълга 1,7 м и е подходяща когато разстоянието е по-голямо (с помощта на удължители ZTR) или когато трябва да се постигне по-висока степен на осветяване. 
 • Тръбата е съставена от отделни части, вкл. две 45 градусови колена.
 • Може да се удължи до 6 м.
 • Тръбата е с диаметър 35 см.
 • Високото отражателно вътрешно покритие на тръбата осигурява 98% вътрешно отражение.
 • Лесен за сглобяване вътрешен дифузер с лакирана поликарбонатна изолираща рамка.
 • Външният модул е с 4 мм закалено стъкло и разглобяема рамка. Стъклото е със специално самопочистващо покритие.​