Добавено в количката!!

Какво са инверторен и конвенционален климатик? С какво е по-добър инверторния?

На кратко казано:Конвенционалните климатици са обикновени. При тях компресорите работят на постоянни обороти, като това сериозно вдига разхода на електричество. Инверторните системи са по- ефективни от конвекционалните защото работят по- плавно и не са през цялото време на 100% натовареност. По-скъпи са, но по- икономични. Инверторните машини са по-добрият избор в случай, че искате да направите добра инвестиция.

Мога ли да отоплявам/охлаждам две помещения с един климатик?

Това решение е частично и обвързано с компромиси, но все пак: ако двете стаи имат обща врата, то в едната от тях може да се постави климатична система, монтирана срещу вратата. Мощността й трябва да бъде съобразена с общия обем на двете помещения. Въздушната струя по естествен начин ще преминава от едната в другата стая. Недостатъкът на това решение ще е получената разлика в температурите на двете стаи. За по- добри резултати препоръчваме система Мулти сплит – едно външно тяло и няколко вътрешни, или за всяка стая отделен климатик.

Какво е COP/EER и SCOP/SEER?

Коефициентът на преобразуване при отопление COP (Coefficient of Performance) и коефициентът на преобразуване при охлаждане EER (Energy Efficiency Ratio) се дефинират като съотношение между отдаваната топлинна мощност на климатика и консумираната от него електрическа мощност. Най-често коефициентът COP се дефинира като описаното отношение при работа на климатика в режим на отопление, а коефициентът EER – в режим на охлаждане.
Например при работа на климатика в режим на отопление коефициентът COP е равен на съотношението между топлината, която климатикът вкарва в стаята, отново за единица консумирана електроенергия. Климатик с COP 3 ще произведе 3 кВтч топлина за 1 кВтч консумирана електрическа енергия. Следователно, колкото по-висок е коефициентът на преобразуване, толкова по-ниска ще е енергоемкостта и по-висока ефективността.
На практика обаче големината на коефициентите на преобразуване не е постоянна. Тя е функционално зависима от разликата между външната и вътрешната температура. Следователно, записаните в паспортите стойности биха могли и да са реални, но само при най-благоприятното за работата на климатика съотношение между температурите навън и в климатизираното помещение. Обективна представа за ефективността на работа на един климатик би могла да се получи от т. нар. средногодишен коефициент на преобразуване. Ето защо от януари 2013 бяха въведени нови термини SCOP и SEER при климатините системи, касаещи сезонната им ефективност, разделени по региони.

Как да изберем климатик?

За избора на климатик най-правилно и лесно е да вземете тези три фактора:

  • Обема или квадратурата на помещението, което искате да климатизирате.
  • Какви са очакванията Ви от климатика? Инверторен или конвенционален ще изберете.
  • Какъв е бюджетът, с който разполагате?
В нашият сайт бързо и лесно ще намерите търсеният от вас климатик, а за да ви улесним максимално предлагаме и заявка за безплатен оглед. Ще ви посети консултант и ще ви помогне в избора на климатична и/или отоплителна система.
 

До каква външна температура работят климатиците през зимата?

Това е много важно при избора на климатик защото ако той е основното ви отопление за зимния период трябва да работи дори при ниски температури.При различните модели производителите на климатици предлагат различни температурни диапазони, в които техния продукт може да работи ефективно. Най-често те са:

  При продукт от нисък енергиен клас:  до – 0ºС ~ - 2ºС
  При продукт от висок енергиен клас: до - 10ºС ~ - 12ºС
  Инверторен климатик от висок и среден енергиен клас: до - 15ºС ~ - 20ºС
 

Как да изчисля сам каква е мощността на климатика, който е необходим за моето помещение?

Вземете размерите на помещението. Широчина и дължина.
Например имате помещение 4,50 м * 5.30 м = 24,40 кв.м
Сега пресметнете обема като умножите 24,40 кв.м по 2.80 м и получаваме 68.20 куб.м , които за по-лесно ще смятаме като 68 кубични метра.
Сега пресмятаме, че ни е необходима мощност от 68 х 60W (вата) изходяща мощност на климатика за отопление или 4080 W.
Към тях е желателно да добавим и малък резерв от 400W.
Нека съберем 4080W + 400W = 4480W или 4.48 kW мощност трябва да има климатика ни в режим на отопление.
Климатик, който може да Ви отоплява успешно ефективно и евтино в този обем е 12 000 BTU или иначе казано 12-ка. 
По същия начин можем да сметнем необходимата мощност за охлаждане. Пресмятаме 68 х 50W мощност на климатика в режим на охлаждане и получаваме 3400W. Този път събираме 3400W+400W= 3800W или 3.80 kW мощност трябва да има климатика, за да се охлаждаме ефективно. 
 

Как да почистя филтрите на климатика?

За да изчестите филтрите на климатика, повдигнете внимателно капака на вътрешното тяло, извадете пластмасовите филтри, номиращи се под него, полейте ги с хладка вода под крана на чешмата, може да използувате и течен почистващ препарат за миене. След това оставете да изсъхнат или подсушете с кърпа и ги поставете обратно на местата им, затворете добре капака на външното тяло.Почистването на филтрите да се извършва при изключен климатик. Замърсените филтри затрудняват работата на климатичната техника, повишават потреблението на електричество, затова честото им почистване е от първостепенна важност за дългия живот на климатика, особено ако средата е силно замърсена или запрашена то такова почистване трябва да се извършва на 2-3 седмици.
 

Защо климатикът не достига зададената температура в режим отопление?

Ако климатикът не достига зададената му температура, проверете да няма отворени врати или прозорци, проверете дали е зададена желаната температура, дали филтрите на вътрешното тяло и входните и изходните вентилационни отвори са почистени.Ако тези проблеми са отстранени и климатикът не затопля достатъчно може би мощността му не е съобразена със спецификата на помещението или външните температури са твърде ниски за климатика,който сте избрали.Възможоно е във външното тяло да се е натрупал лед.
 

Къде е най - добре да се монтира климатикът?

Стенният климатик е добре да се монтира в близост до прозорец, на 15-20 см от ъгъла на помещението и на 15-20 см от тавана. Отстоянието между вътрешното и външното тяло трябва да е възможно най-кратко за битовите климатици.Обикновено дължината на тръбния път е от 1 до 3 л.м. При по-дълъг път на хладилния агент, компресорът се натоварва, климатикът разходва повече електроенергия и не е така ефективен. Външното тяло е добре да се монтира на балкона (стига да не е остъклен и затворен) или под прозореца, за да бъде лесно достъпно за профилактика и ремонт.
 

Какво е рекуператор?

Рекуператорът е топлообменник, чрез който се извършва регенерация на топлина или на студ във вентилационната система. Посредством него може да се намалят значително разходите за електроенергия.Инвестирането за него е голямо, но се оправдава с последвалите ниски разходи за електричество и безвредното въздействие на околната среда.
Какви са видовете рекуператори?
Рекуператорите могат да са въздух-въздух – пластични или ротационни и въздух-вода.
Пластичните топлообменници въздух-въздух се състоят от пластинчат топлообменник, който разделя двата въздушни потока. Обикновено са изработени от алуминий или от пластмаса.Колкото по-голямо количество въздух преминава през сечението на рекуператора, толкова по-ниска е ефективността му-тя е между 40 и 60%.
Ротационните топлообменици въздух-въздух имат въртящ се топлообменник. Ротационните рекуператори се изработват предимно от алуминий. Топлообменникът се върти от специално проектиран нискооборотен двигател. Въртейки се с ниска скорост едната му част се нагрява или охлажда от изсмуквания от помещението въздух, след което вече загрятата ,съответно охладена част преминава в частта от сечението на секцията, през която преминава външният въздух, който приема или отдава топлина. Именно поради ниската скорост на въртене се осъществява високо ефективен топлообмен между двата потока. Ефективността на този вид рекуператор е между 70 и 80% .
При рекуператорите Въздух–вода-въздух има междинен топлоносител, който посредством помпа циркулира между две водни секции. Ефективността е между 40 и 50%. Предимството на този вид пред другите е в по-голямото разстояние между ламелите, което обуславя по-лесно почистване.Съществено предимство е това, че не е нужно двата въздушни потока да се доведат до едно място, възможно е да бъдат раздалечени един от друг. Възможно е да бъде само въздух-вода, особено ако имаме въздух с висока температура, тогава загряваната вода може да бъде използвана за битови или други нужди.У нас най-често използуваните рекуператори поне засега са рекуператорите с пластичен топлообменник.
 

Какви са предимствата на подовото отопление?

Посредством подово отопление се осигурява възможно най-подходящото отопление за човешкото тяло – температурата на въздуха близо до пода е по-висока от температурата на въздуха в близост да тавана (при отопление с други уреди става точно обратното).Отдаването на топлина става главно с помощта на излъчване, което спомага за равномерното разпределение на топлината и предотвратява формирането на горещ въздушен поток по посока на тавана и обратно – на хладен въздушен поток към пода.Освен това няма въздушна струя, която да пада директно върху обитателите на помещението. Подовото отопление позволява да се намали температурата на вътрешния въздух с 1,2°C, като се усеща същата топлина. Също така подовата отоплителна система използва нискотемпературен топлоносител, което позволява да се захранва от кондензни котли, термопомпи и дори от слънчеви панели, а това позволява да се достигне икономия на потребяваната енергия от 15% до 30% в сравнение с традиционното отопление.
Други предимства при използването на подовото отопление са:
икономия на пространство, липса на обемисти отоплителни уреди по стените или пода, безшумна работа,икономия на енергия в домакинството. Липса на значителни възходящи въздушни потоци и съответно намален пренос на прах и бацили, което допринася за по-добрата хигиена на помещението.
 

Какво представлява автоматичния режим на работа на климатика?

Ако настроите климатика за работа в автоматичен режим, той сам ще избере режим охлаждане или отопление, в зависимост отот температурата на помещението и от зададената от Вас температура. Направените автоматични настройки ще бъдат запазени в паметта на контрол-панела на вътрешното тяло, затова дори след изключване и повторно включване на климатика от бутона on/off, климатичната система ще стартира при зададените по-рано условия.
 

Влагоуловители при ремонт на жилището?

Влагоуловителите са различни видове. Промишлените влагоуловители се използват за складове, производствени помещения, ремонт на сгради, изсушаване на дървен материал, изби за вино, хранителната промишленост, изсушаване на риба, изсушаване на зърно, изсушаване на картофи, оранжерии, фармацевтика, сушилни камери, съхранение на масивен паркет. Адсорбционните влагоуловители се използват за изсушаване на въздуха при нискотемпературни условия на експлоатация и за дълбоко изсушаване на въздуха. Те работят при температури от -20 до +45 °С в такива помещения, като складове за сухи храни, фармацевтични складове и производствени цехове.
Излишната влага в къщи и апартаменти се премахва посредством Битовите изсушители на въздуха.Те са подходящи и при извършване на домашен ремонт.Отнемат излишната влага,като я събират в малък контейнер.След като той се напълни,уредът изключва автоматично. Битовите влагоуловители са с различен капацитет,обработват от 10 до 30 л на денонощие, като е добре въздухът в помещението да се затопля до 30˚ С за по-добър ефект. Включен в електрическата мрежа,уредът започва веднага работа,той е лесно подвижен на колелца и не заема много място.
Използуват се при полагане на боя,тапети, паркет и т.н, но и в жилища, в които влагата е повече от необходимото и наличието й води до образуване на конденз по стъклата и мухъл по стените.Това е често срещано явление при новите сгради, които бързо са завършени, а дограмата и изолацията възпрепятстват естествената вентилация.
 

Какво представляват въздухопречиствателите ?

Въздухопречиствателите са устройства, които осигуряват здравословен въздух непрекъснато, независимо от сезона.
През зимата, когато проветрението е по-рядко и миризмите от готвене, тютюнев дим, пране и т.н се наслагват в дома, е особено необходимо да се купи въздухопречиствател.Особено вреден е застоялият въздух за хора с алергия или респираторни заболявания, а също и за здрави хора,тъй като понижава имунитета им.
На българския пазар има различни марки и модели. Новият въздухопречиствател Daikin MC70L е особено ефективен при пречистване на въздуха: благодарение на технологията Streamer, замърсеният въздух преминава през шест слоя филтри преди да бъде върнат в стаята. Уредът елиминира прах, полени, акари, бактерии и неприятни миризми.
Въздухопречиствателят е с мощен вентилатор и в зависимост от режима на работа е подходящ за помещение с размери до 46 m². В Turbo режим може да бъде рециклиран дебит на въздуха от 420 m3/h. Това компактно устройство (57,6 х 40,3 х 24,1 cm) е леснo за пренасяне и може да се постави във всяка стая – хол, спалня, баня или кухня. Безшумният режим „Сън“ при 16 dB позволява пречистване на въздуха, дори и през нощта без да смущава съня. С изчистеният си бял дизайн, въздухо-пречиствателят се вписва във всеки интериор.
Устройството е лесно за почистване, тъй като филтърът трябва да се сменя само веднъж на две години. Индикаторът за поддръжка на предната страна на устройството уведомява автоматично, когато това време е настъпило. Устройството се доставя с пет нови филтри, които са прибрани в самото устройство. Благодарение на гладката си повърхност, предния панел е също много лесен за почистване.
 

Какъв може да е източникът на топлина за термопомпа?

Един от източниците на енергия за термопомпите може да е енергията  в земната повърхност.
Земната топлина на дълбочина до 20 м е около 10˚ С, а в дълбочина температурата се повишава средно на 100 м дълбочина с 3˚С. Термопомпите земя-вода използват  тази топлина, като безплатен източник на енергия. Този вид термопомпи се използват за по-големи жилищни и търговски сгради. Земните пластове са  с постоянни високи температури през зимата. Топлината се извлича от земните пластове чрез положени хоризонтално тръби в горните земни пластове или положени вертикално тръби в дълбочина. Това се прави чрез полагане на хоризонтални или вертикални серпентини в земята, в които тече воден разтвор (антифриз), ползван за междинен топлоносител в термопомпите.
Топлинният капацитет на почвата варира в зависимост от съдържанието на влага и климатичните условия . Поради извличане на топлина от почвата чрез термопомпата, температурата на почвата се понижава.Дори най-горните земни пластове  да замръзнат няма проблем с работата на термопомпата,особено ако сондажът е с 100-200 м дълбочина.
Поради относително високата цена на сондажните и изкопните работи, този тип термопомпи по-рядко се използват за еднофамилни къщи.Използуват се предимно за големи обекти с високо потребление на топлинна енергия, където може да има относително по- бърза възвръщаемост на инвестицията.
 

Какво представлява VRF системата?

VRF системата е система за централна климатизация на сгради и големи помещения.
VRF (Variable Refrigerant Flow) системата е с променлив охладителен поток, откъдето е и наименованието й. Тази система спестява пространство в помещенията, особено ако е изградена от вътрешни тела канален тип, монтирани в окачен таван. Тя може да бъде изградена и от подово-таванен, стенен или таванен тип вътрешни тела.
VRF системата лесно се проектира, осигурява бърза възвръщаемост на вложените средства, осигурява и ниски разходи на електроенергия.Тя може да охлажда и отоплява едновременно – ако в някои помещения е нужно охлаждане, а в други –отопление.Външните тела на VRF доставят променлив поток, в зависимост от нуждите на вътрешните тела.
 

Какво представлява VRV системата?

VRV- съкращение от Variable Refrigerant Volume  са  климатични системи  с променлив охладителен поток. Те са зоналномодулни- състоят се от много зони и едно външно тяло,което би могло да се монтира  на 100-150 метра отстояние от вътрешните тела.Тези системи са удобни за климатизация –отопление, вентилация или охлаждане  на цяла сграда или на много помещения едновременно. Предимствата на такава климатична инсталация са незаемането на много място на фасадата за монтаж на външни тела (вместо няколко външни има само едно или две, които могат да се монтират в двора  на сградата или на покрива).Системата може да включва много и различни вътрешни тела- различен тип-подови, канални,касетъчни, стенни, таванни и т.н, в зависимост от предпочитанията  на клиента и предпоставките на помещенията. Каналните вътрешни тела се монтират в окачен таван и не заемат място, остават почти незабележими и осигуряват свеж въздух, ако са монтиране във вентилационната система. Инвестицията за този тип климатизиране на сградата е висока, но  впоследсвие цената се компенсира от  ниските експлоатационни разходи. За VRV системите са характерни  висока ефективност и прецизност. При изграждането на такава инсталация, е добре да се положи тръбният път  след изграждане на грубия строеж на сградата, за да не се кърти след това. VRV системите  могат да охлаждат и отопляват едновременно – ако в някои помещения е нужно охлаждане, а вдруги отопление, системата го осигурява при това икономично.
 

Какво е чилър ?

Чилър (chiller), представлява въздухоохлаждащ или водоохлаждащ термопомпен агрегат, който в комплект с микропроцесорен контрол на работните режими,е  предназначен за климатизация на жилищни и малки офисни сгради.
Мини чилърът е комплексно решение за охлаждане и отопление на сгради с различни архитектурни и температурни изисквания за монтаж и инсталация. Може да се инсталира изцяло външен монтаж или разделно изпълнение, позволявайки работата в режим на отопление при минусови температури.
 

Какво е режим изсушаване ?

В режим изсушаване – dry mode, климатикът автоматично ще зададе необходимата скорост на вентилатора и нужната температура за премахване на влагата от въздуха в помещението и за изсушаване на топлообменника.Топлообменникът се обдухва и кондензът се отвежда през дренажната тръба навън и по този начин се предпазва от образуване на мухъл не само в самия климатик, но и по тавана и стените на помещението.
 

Каква е здравословната стайна температура?

 Според DIN стандарта, препоръчително е да не настройвате климатика под 25°C при охлажда- не и разликата между външната и вътрешната температура да не е повече от 6°C. Например, ако навън е 32°C, температурата в помещението не трябва да е по-ниска от 26°C. По-ниската тем- пература намалява влажността в помещението, което изсушава мембраните в носа и гърлото - това причинява симптоми близки до настинка. Все пак в България често се срещат по-високи температури, така че е допустимо да настроите климатика с по-голяма температурна разлика. Имайте предвид, че е от значение колко често се движите между по-студена и по-топла среда.
 

Може ли употребата на климатици да предизвика алергични реакции или други заболявания? 

Не. Правилно поддържаният и използван климатик не може да предизвика алергия или друго заболяване. Необходими са правилна поддръжка и почистване, защото някои вътрешни части на климатика редовно се овлажняват. Те трябва да бъдат почиствани, за да се предотвратява растежът на плесени и бактерии.
 

Могат ли климатиците да създават течение в дома? 

Можете да разполагате климатика в дома си и да управлявате потока на въздуха по начина, по който искате. В случай, че текущата и желаната температури са близки една до друга, модерните климатици работят в режим на готовност, когато вентилаторите работят с минимални обороти. С помощта на различните настройки и възможности могат лесно да бъдат избегнати течения.