Добавено в количката!!
Абонаментна поддръжка
Какво представлява абонаментното обслужване на ОВК системи от „Мухтаров“ ООД?


За правилната и надеждна работа на климатичната техника са важни не само марката и монтажът на машината, но и редовното обслужване и професионална профилактика. Специалистите в „Мухтаров“ ООД знаят това, за това предлагаме за нашите клиенти абонамент за регулярно почистване на филтри и обслужване на техниката с цел превенция на повреди и запазване на капацитета на работа на съоръжението.

Необходима ли е периодична профилактика?


Поддръжката ще ти осигури комфорт и спокойствие, че инсталацията винаги работи ефективно, правилно и на пълен капацитет, запазвайки работните параметри на агрегатите. А всичко това рефлектира върху по-ниски разходи за електроенергия. Навременното откриване на захабени елементи позволява да се направи планов ремонт според твоя график и ще сведе до минимум неудобството от неработеща ОВК система. А не да се прави авариен ремонт в най-неподходящия момент.

Какво включва абонаментът за ОВК обслужване от „Мухтаров“ ООД?


• Регулярно почистване на филтри
• Проверка на нивата на хладилен агент
• Навременно откриване на захабени елементи в системата, което ще предотврати големи щети
• Планови ремонти, който да се впишат в твоя график
• Приоритетно и бързо отстраняване на повреди за абонирани клиенти ?

„Абонаментно поддържане на климатична техника“ е услуга, достъпна както за корпоративни клиенти, така и за частни лица. Включва гаранционен и след гаранционен сервиз на вентилационни, климатични и отоплителни съоръжения. За допълнителна информация и оферта за абонамент може да се свържете с нас на телефон 070070880 .

Обади се за консултация с наш специалист