Добавено в количката!!

Изпратете заявка за монтаж, профилатика или оглед

Какво включва стандартен монтаж ?
 • Доставка на климатикa на място за монтаж.
 • Пробиване на един технологичен отвор за тръби.
 • Монтаж на вътрешното тяло.
 • Монтаж на външното тяло .
 • Монтаж на комплект стойка за външно тяло.
 • До 3 (три) метра трасе медни тръби.
 • Работим с медни тръби с полиуретанова изолация покрита с UV устойчва броня.
 • Бандажиране на тръбния сноп.
 • До 4 (четири) метра захранващ кабел.
 • До 4 (четири) метра комуникационен кабел.
 • До 4 (четири) метра кондензно трасе за отводняване на вътрешното тяло.
 • До 1 (един) метър кабел канал 60*60.
 • До 2 (два) метра кабел канал 15*15.
 • Свързване на вътрешното и външното тяло.
 • Изпитване с азот и проверка на системата за теч.
 • Изпитване с вакумиране и проверка на системата за теч..
 • Отчитане на работните параметри.
 • Тест и въвеждане в експлоатация.
 • Обучение на клиента за работа с климатика.
 • Попълване на гаранционна карта и други документи.
 • Прибиране на кашони и отпадъци от монтажната дейност.
 • Антивибрационни тампони