Добавено в количката!!

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

- Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез сравняване буквите и символите от заявената и доставената стока.

- Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

- При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

- Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули. Връщането се допуска при следните условия:

- Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Мухтаров ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;

- Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Мухтаров ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава), приемо – предавателен протокол;

- Клиентът съгласува с представител на Мухтаров ООД адреса, на който Мухтаров ООД желае да получи обратно стоката;

- Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Мухтаров ООД адрес.

- Мухтаров ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.