Добавено в количката!!

Изпратете заявка за монтаж, профилатика или оглед

Проверихте ли?

  • Включен ли е климатикът в захранването ?
  • Включена ли е функция "Таймер за включване/изключване"?
  • Скоро подменихте ли батериите на дистанционното управление ?
  • Има ли паднал или изгорял бушон в електрическото ви табло ?
  • Каква температура е зададена и в какъв работен режим е климатика ?
  • Почистени ли са филтрите на машината скоро ?