Вентилационни камери

Чистият въздух и неговото високо качество в обществените сгради, каквито са търговските обекти, училища, офиси, болници и други стопански и обществени сгради, е от изключително значение за здравето на всички в тези сгради. Климатичните и вентилационни камери (Air handling units, AHU) са част от ОВК инсталациите и са основната стъпка в процеса на обработка на въздуха в сградата. За да се гарантира високото качество на пречистения въздух в помещенията, е изключително важно да се монтират вентилационни камери. Благодарение на тях в помещенията ще бъдат избегнати проблеми като поява на миризми, мухъл, конденз, риск от алергии и други респираторни проблеми за обитателите. Болничните заведения например са сред сградите, които имат изключително стриктни изисквания за поддържане на чистота на въздуха от замърсители като прах, микроорганизми, аерозолни частици, химически изпарения и др. В тези обекти се инсталират вентилационни и климатични камери в хигиенно изпълнение, които гарантират отличното качество на обработения въздух. Все по-често вентилационните камери са предпочитани и за други публични обекти, като училища и детски градини, офиси и търговски обекти, макар да не се набляга чак толкова на хигиенния дизайн.

ВЕНТИЛАЦИОННИ КАМЕРИ

Приложение на вентилационните камери

Основното приложение на вентилационните камери е да доставят достатъчно количество кислород, да елиминират въглеродния диоксид и да осигурят климатичен комфорт в помещението. Там, където това е задължително изискване, системата за въздухообработка действа и като преграда за обособяване на защитена зона, намалява концентрацията на микроорганизми, осигурява контрол на температурата и влажността, премахва миризми и замърсители и др.

Критерии за чистота на въздуха

При хигиенните приложения на вентилационните камери въздушните филтри имат за задача да:

 • Осигурят защита на обитателите от инфекции.
 • Защитят въздуховодите от проникване и задържане на замърсяване.

За да гарантираме безпроблемна работа на вентилационните камери, е нужна редовна проверка на филтрите за запушвания и скъсване, това ще намали разходите за поддръжка на системата.

Енергийна ефективност на вентилационните камери

Според натоварването, което се очаква да има системата, се различава и нейната енергийна ефективност. Така например в болниците, където натоварването е най-голямо, е подходящо вентилаторите да бъдат комбинирани с честотни преобразуватели и енергийноефективни задвижвания. Тази комбинация предлага най-висока ефективност заедно с ниски оперативни разходи.

Вентилационни камери с вградени охладители

Интегрирането на охлаждащо оборудване директно във вентилационната камера не само пести място, но и не изисква поставяне на допълнителни външни тела, което намалява шума за съседите и води до по-висок коефициент на ефективност при работа. Също така по-лесно и достъпно се извършва поддръжката и обслужването на системата.

Иновативни комбинации за вентилационните камери

Иновативните системи за оползотворяване на топлината (рекуперация) значително намаляват използваната първична енергия от системата за обработка на въздуха. Възможността реверсивните термопомпи да охлаждат през лятото и да отопляват през зимата, спестява електроенергия за работа на вентилаторите, които работят само с един топлообменник. А въздухът в помещенията остава чист.

Вентилационни камери
ОБЕЗМЪГЛИТЕЛНИ КАМЕРИ ЗА БАСЕЙНИ SPR

Уредите SPR са идеални за плувни басейни, които не само изискват изсушаване, но също така трябва да обновяват вътрешния въздух, без да разпръскват топлината на открито. Агрегатите от серията SPR са предназначени за използване в малки, средни и големи плувни басейни, където е необходимо регулиране на нивото на влажност и/или предотвратяване на кондензни явления, където е необходим постоянен въздухообмен, дори при 24-часова работа. Високоефективният рекуператор гарантира ефективност до 80% и структурата е особено подходяща за среди, където има наличие на корозивни вещества като хлор. Гамата SPR използва само електронни радиални вентилатори с вградени инвертори с висока енергийна ефективност. HiDew разработи усъвършенстван софтуер за настройка, измерване и управление на скоростта на въздушния поток на изсушителите SPR, елиминирайки всякакви проблеми, произтичащи от неправилно изчисляване на спада на налягането в тръбопровода, като по този начин прави инсталирането на изсушителя и пускането в експлоатация на системата изключително лесно и бързо, намалявайки времето и разходите за монтаж. Тези модули са проектирани за свързване към твърди канали. Серията се състои от 20 модела, вариращи от 100 L/ден и 900 m3/h до 4600 L/ден и 35 000 m3/h.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБЕЗМЪГЛИТЕЛНИТЕ КАМЕРИ SPR

Двупоточният канален изсушител е предназначен за обезвлажняване, отопление и обновяване на въздуха с рекуперация на топлина за закрити басейни и агресивна среда.

SPR

 • Монтаж в техническо помещение.
 • Поцинковани стоманени панели, боядисани отвътре и отвън.
 • Оребрени рулони с предварително покритие, подходящи за агресивна среда.
 • Устройство за рекуперация на топлина с напречен поток с ребра с алуминиево покритие.
 • Електронни компоненти, защитени от хлор.
 • Тава за кондензат от неръждаема стомана.
 • Електронен радиален вентилатор с инвертор.
 • Пароохладител за хлорирана вода.
 • Капацитет на изсушаване от 100 л/ден до 4650 л/ден.
 • Въздушен поток от 900 m3/h до 35 000 m3/ч.

За допълнителна информация и консултация се свържете със специалистите на „Мухтаров“.

обезмъглителнa камерa SPR
Поискайте оферта